Yaşayan Türkçe

ağırsamak


1.fiil Birine karşı soğuk davranmak.


2.fiil Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.


3.fiil Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek.


17