Yaşayan Türkçe

akaçlamak


1.fiil Bir yerde birikmiş suları akıtmak.


2.fiil Bataklıkları akaç yoluyla kurutmak.


17