Yaşayan Türkçe

akaçlatmak


1.fiil Akaçlamasını sağlamak.


17