Yaşayan Türkçe

diaspora

Fransızca


1.isim Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer.


2.isim Herhangi bir ulusun, yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu.


3.isim Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu.


22