Yaşayan Türkçe

dirhem

Arapça


1.isim Okkanın dört yüzde birine eşit olan eski ağırlık ölçüsü birimi.


2.isim Bir tür gümüş para.


3.isim Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ın para birimi.


25