Yaşayan Türkçe

eğreti


  • sıfat Muvakkat, geçici.


  • sıfat Yerine oturmamış, iyi yerleşmemiş.


  • sıfat Takma.


  • sıfat Belli belirsiz.


  • sıfat Uyumsuz.


  • zarf Yerine oturmamış, iyi yerleşmemiş bir şekilde.


  • zarf Baştan savma, özensiz bir şekilde.


20