Yaşayan Türkçe

gelir


1.isim Bir kişiye, topluluğa belirli yerlerden gelen para, varidat.


2.isim Kira, aylık vb. getiri, irat.


112