Yaşayan Türkçe

içerik


1.isim Bir şeyin içinde bulunanların tamamı, muhteva.

- Testlerde başarının yolu, öğrencilerin ders içeriklerini özümsemesinden geçiyor.


2.isim Sözlü veya yazılı anlatımda aktarılmak istenen öz, düşünce, duygu vb.nin bütünü.


3.isim Kelime, olgu vb.nin anlamı.


4.isim psikoloji Düşünsel işlevi oluşturan ögelerin tamamı.


5.sıfat mantık Bir yargıda, açıkça söylenmese de varlığı anlaşılan, zımni.


111