Yaşayan Türkçe

program

Fransızca


1.isim Bir zaman planına bağlı olarak yapılması planlanan şeylerin tamamı, izlence.

- Oryantasyon programıyla, öğrencilerin kampüse alışmaları hedefleniyor.

- Programa, sadece eğitim ve iktisat fakülteliler başvurabilirler.

- Kentlilik bilincini geliştirmek için yeni bir program başlatıldı.


2.isim Üniversite, okul vb. eğitim kurumlarında derslerin ne zaman yapılacağını gösteren çizelge.


3.isim Gösteri, seyahat vb. etkinliklerin ayrıntılarını ve zaman planını gösteren basılı metin.


4.isim Hükûmet, siyasi parti vb.nce açıklanan ilkeler bütünü.

- Programın amacı, engelli vatandaşların topluma kazandırılması.


5.isim Televizyon, radyo, internet vb.nde çeşitli konularla ilgili gerçekleştirilen yayın.

- Radyo programlarında ibretlik meseller anlatıp dinleyicilerin soluğunu keserdi.

- Yılbaşı programında giyeceği abiyeyi, meşhur bir terziye diktirmiş.

- Sabah programına katılan jinekolog, gebelikte uyku ve beslenmenin önemine dikkat çekti.


6.isim Belirli bir işlevi yerine getirmek üzere dijital ortamda oluşturulan komutlar dizisi.


7.isim eğitim bilimi Yapılacak bir işle ilgili zaman, sıra vb. ayrıntıları gösteren tasarı, yetişek.


112