Yaşayan Türkçe

sanmak


1.fiil Bir şeyin olabileceğine inanmak, zannetmek.

- Saçlarını kökünden kestirip yalın ayak dolaşarak nirvanaya ulaşacağını sanıyor.


2.fiil Bir olguyu, durumu olmuş veya olacak saymak, farz etmek.

- Fabrikatör Hakkı, feleğin sillesini yemeden önce hiç düşmeyecek sanıyordu.


3.fiil Birinin veya bir şeyin, belirli bir hâlde olduğunu düşünmek.

- Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. (Atasözü)


23