Yaşayan Türkçe

sıradan


  • sıfat Herhangi bir özelliği olmayan, bayağı.

    • Çoluk çocuk gittikleri gezmede, sıradan bir hadiseyi abartıp olay çıkardı.

14