Yaşayan Türkçe

telakki etmek


  • fiil Öyle kabul etmek, saymak.


16