Yaşayan Türkçe

tutam (I), tutam (II)

tutam


  • sıfat Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan. (I)


  • isim ekonomi Bankacılıkta kullanılan, borsada kota alabilmek için gerekli asgari şirket sermayesi veya pay, hisse. (II)


41