Yaşayan Türkçe

Genel Gizlilik Prensipleri

www.birlisan.com internet sitesinde verilen tüm hizmetlerden Birlisan sorumludur. Birlisan, çeşitli amaçlarla kullanıcılara ait kişisel verileri toplayabilir ve kullanıcılara, kendi istekleri doğrultusunda çeşitli bilgilendirme mesajları gönderebilir. Kullanıcılar, bu gibi bilgilendirme mesajlarını alıp almama konusunda inisiyatif sahibi olup tercihlerini istedikleri zaman değiştirilebilirler.

Ayrıca, kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Birlisan tarafından kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda sağlanan kişisel bilgiler, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak ve veri tabanı oluşturmak gibi işler için de kullanılabilir.

Birlisan, sistemsel sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için kullanıcıların IP adreslerini kaydetmektedir.

Sözü edilen IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlayıp çeşitli demografik analizler yapmak amacıyla işlenebilir.

Birlisan, kullanıcılara ait kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu sır saklama yükümlülüğü olarak görüp bu konuda gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. 

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ve Uygulamaları

www.birlisan.com internet sitesinde, başka internet sitelerine link verilebilir. Birlisan, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. www.birlisan.com internet sitesinde gösterilen reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. Bu sözleşmedeki “Gizlilik Politikası” prensipleri, sadece www.birlisan.com internet sitesinin kullanımına ilişkin olup üçüncü taraf internet sitelerini ve uygulamalarını kapsamaz. 

İstisnai Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlarda Birlisan, "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bunlar:

- Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. ilgili yetkili otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

- İlgili yetkili otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma için bilgi talep edilmesi,

- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için ilgili yetkili otoriteyle bilgi paylaşımı gibi durumlardır.

E-posta Güvenliği

Birlisan’a göndereceğiniz e-postalarda, kredi kartı numarası, şifre gibi kişisel bilgilere yer vermeyiniz. Bu bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir. Birlisan, e-postalarınızdaki kişisel bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Blog

Noktanın Kullanıldığı Yerler

Cümlenin bittiğini belirtmek için cümle sonuna konur:   Türkiye Devleti, ülkesi ve mill...

Detaylar
Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:    Kurtuluş Savaşı&rsqu...

Detaylar
Köşeli Ayracın Kullanıldığı Yerler

Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayra&cced...

Detaylar
Yay Ayracın Kullanıldığı Yerler

Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç i...

Detaylar
Denden İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı söz, söz öbeği ve sayıl...

Detaylar
Tek Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek i&cc...

Detaylar